DEGIRO

czyli sposób na obniżenie opłat brokerskich

Akcje polskie – 1 PLN + 10 PLN opłaty manipulacyjnej

Akcje amerykańskie – 1 EUR + 1 EUR opłaty manipulacyjnej

Akcje niemieckie – 3,90 EUR + 1 EUR opłaty manipulacyjnej

Akcje brytyjskie (i pozostałych giełd europejskich) – jak akcje niemieckie

Czym jest DEGIRO?

DEGIRO to holenderski broker, który swoją platformę dla inwestorów indywidualnych otworzył w 2013 roku. Przez kolejne lata firma postawiła na ekspansję na rynkach europejskich, w tym – na polskim. Broker stawia sobie na celu cięcie kosztów, chcąc oferować swoim klientom jak najniższe opłaty transakcyjne. Niskie opłaty wynikają z faktu, że DEGIRO jest tylko brokerem wykonawczym – jedynie realizuje zlecenia, nie oferuje natomiast doradztwa inwestycyjnego czy analiz maklerów.

DEGIRO ma swoją siedzibę w Holandii, podlegając nadzorowi holenderskiego odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego – Autoriteit Financiële Markten (AFM) oraz Banku Centralnego Holandii – De Nederlandsche Bank (DNB).

Firmę obowiązuje również Holenderski Program Ochrony Inwestorów (Beleggerscompensatiestelsel), gwarantujący wypłatę do 20 tysięcy euro na osobę na daną instytucję (szczegóły). Broker ten zdobył ponad 60 międzynarodowych nagród, w tym tytuł najlepszego budżetowego brokera 2018 i 2017 brytyjskiego Investors Chronicle & Financial Times.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem strat.

Nie przegap światowej rewolucji, jaką jest handel prawie bez prowizji lub z bardzo niską prowizją. Nie ma potrzeby abyś przepłacał kiedy nie jest to potrzebne.

Marcin Tuszkiewicz

Inwestor, współzałożyciel Squaber.com

Wymierne korzyści

W strategii Strefy Popytu korzystamy z brokera oferującego stawki 0,25% wartości transakcji, niemniej niż 5 złotych, co na polskim rynku jest i tak ofertą konkurencyjną. Sama zmiana na DEGIRO w ciągu ostatnich 2 lat dałaby oszczędność w wysokości aż 7904 złotych!

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem straty, niezależnie od tego, z usług jakiego domu maklerskiego korzystasz.

Aktywa w DEGIRO

DEGIRO jest firmą inwestycyjną, przez co zgodnie z holenderskim prawem nie może trzymać na swoich kontach środków jej klientów. Z tego względu, każda wpłata klienta jest inwestowana w kwalifikowane Fundusze Rynku Pieniężnego (FundShare Cash Funds), oddzielone od aktywów DEGIRO oraz cechujące się krótkim czasem trwania i wysoką płynnością, co minimalizuje ryzyko straty. Pozbawione są one kosztów wejścia i wyjścia.

Z uwagi na niskie poziomy stóp procentowych, obecnie stopa zwrotu z Funduszy (wyliczana miesięcznie) jest ujemna. DEGIRO aktualnie rekompensuje niezobowiązująco straty dla pierwszych 2500 euro trzymanych w Funduszu. Jeśli prowizje w ciągu ostatnich 60 dni przekroczą 350 euro, limit kwoty, od której obowiązuje rekompensata, zostanie zwiększony do 100 tysięcy euro.

Gdy klient dokona inwestycji w inne instrumenty finansowe (np. akcje), odpowiednia część środków z funduszu pieniężnego zostanie wykorzystana na ten cel. Zakupione aktywa ponownie oddzielone są od DEGIRO i nie podlegają ściągnięciu w razie ewentualnego upadku spółki.

Papiery wartościowe klientów o określonych profilach (o tym niżej) mogą podlegać wypożyczeniu przez DEGIRO stronom trzecim, co umożliwia przeprowadzanie krótkiej sprzedaży na koncie. Pożyczka udzielana jest pod zastaw, a gwarantem jej spłaty jest DEGIRO.

Rynki i opłaty

DEGIRO oferuje dostęp do bodaj wszystkich najważniejszych rynków świata – w tym do giełd w Europie (22), Ameryce Północnej (4) oraz Azji i Oceanii (4). Wśród nich m.in. Euronext, Franfurt, Xetra, LSE, OMX, SIX, NASDAQ, NYSE, ASE, CBOE, CME oraz oczywiście polskie GPW.

Dostępne instrumenty to:

 Akcje (cały świat) – przykładowe prowizje u góry strony.
✓ ETF-y (cały świat) – 2 EUR  (3,90 EUR na TradeGate) + 1 EUR opłaty manipulacyjnej lub bezpłatnie (szczegóły poniżej).
 Obligacje (Europa) – 2 EUR + 1 EUR opłaty manipulacyjnej.
Opcje (Europa i USA) – 0,75 EUR/USD
Kontrakty terminowe (Europa i USA) – 0,75 EUR/USD
 Produkty z mechanizmem dźwigni (Europa).

Pełen spis znajduje się tutaj. Nie jest możliwy handel między godzinami głównej sesji (tzw. pre-market i post-market).

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty.

Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym na wybranych ETF-ach jest bez prowizji, pod warunkiem, że nie jest to krótka sprzedaż. Kolejne transakcje na tym instrumencie również są bezprowizyjne pod warunkiem, że są w tym samym kierunku i opiewają na kwotę większą niż 1000 EUR. Bezprowizyjne ETFy są z giełd Euronext Paris, Euronext Amsterdam oraz Xetra (w tym m.in. Amundi, ETFS, IShares czy Vanguard). Ich pełna lista dostępna jest do pobrania tutaj

Co roku pobierana jest opłata za połączenie z giełdą, jeśli przeprowadzona została tam transakcja lub utrzymywana jest tam pozycja. Wynosi ona 2,5 EUR od giełdy i nie dotyczy krajowego GPW. Dla profili innych niż Custody, notowania w czasie rzeczywistym z GPW są bezpłatne. W przypadku innych giełd są opóźnione o 15 minut lub, za opłatą, w czasie rzeczywistym (od 5 do 10,5 EUR miesięcznie w zależności od giełdy.

Profile

WyszczególnienieCustodyBasicActiveTraderDay Trader
Handel produktami
lewarowanymi i warrantami
x
Kupowanie na debetxx
Krótka sprzedażxx
Handel instrumentami pochodnymi
(Opcje, kontrakty Futures)
xx
Darmowe notowania z GPW
w czasie rzeczywistym
x
Darmowa realizacja dywidend i kuponówx

Opracowano na podstawie: link.

Rachunki klientów w DEGIRO dzielą się na dwa typy: lending i non-lending. W trakcie zakładania rachunku klient wybiera między profilem Basic (lending) oraz Custody (non-lending). Po dokonaniu wyboru nie ma możliwości zmiany profilu lending w non-lending lub odwrotnie.

Papiery wartościowe z kont typu lending mogą być wypożyczane stronom trzecim, co w żaden sposób nie ogranicza możliwości przeprowadzania transakcji przez właściciela aktywów. W ramach rachunków lending wyróżnia się profile Basic, Active, Trader oraz Day Trader, które można swobodnie zmieniać.

Basic to podstawowy profil typu lending, który zostanie przypisany do konta, jeśli właściciel nie wybierze inaczej w trakcie jego zakładania. Profil Active rozszerza funkcje Basic o możliwość krótkiej sprzedaży do 50% dostępnego depozytu oraz handlu na instrumentach lewarowanych i derywatywach.

Profil Trader zwiększa możliwość krótkiej sprzedaży do 100% dostępnego depozytu. Day Trader dedykowany jest do najaktywniejszego handlu. W czasie godzin sesyjnych podlega nieco innym warunkom, przez co pozwala przyjąć większą ekspozycję na ryzyko. Ryzyko to jednak musi zostać ograniczone do limitu dla profilu Trader przed 21:30.

Instrumenty finansowe z rachunków non-lending nie podlegają wypożyczeniu, nie można przy tym dokonywać krótkiej sprzedaży. Jedynym profilem non-lending jest Custody, zapewniający najwyższe bezpieczeństwo wśród profili oferowanych przez Degiro. Jest on polecany do inwestycji długoterminowych. W ramach Custody można zawierać jedynie długie pozycje (bez krótkiej sprzedaży). Obowiązują inne opłaty (obecnie głównie za notowania w czasie rzeczywistym GPW – 3,25 EUR miesięcznie, a także za realizację dywidend i kuponów –  jest to darmowe dla kont lending).

Typy zleceń

WyszczególnienieZlecenie dzienneZlecenie ciągłeZlecenie limitZlecenie rynkowe
Akcje
Fundusze inwestycyjne (nienotowane)x
ETF-y
Kontrakty terminowe
Produkty z mechanizmem dźwigni finansowejx
Obligacje
Opcjex
Warranty

Źródło: link.

Zlecenia można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej (dostępna przez przeglądarkę internetową, a także aplikacje mobilne), telefonicznie oraz przez e-mail. W przypadku tych dwóch ostatnich opcji naliczane są dodatkowe opłaty.

Zlecenia dzielą się na dzienne i z nieokreślonym terminem ważności. Te pierwsze otwarte są jedynie w ciągu dnia sesyjnego, w którym zostały złożone. Jeśli nie zostaną wykonane do zamknięcia sesji, wygasają i należy ponowić je następnego dnia (zlecenia między sesjami obowiązują na kolejny dzień sesyjny). Zlecenia z nieokreślonym terminem ważności (tzw. „Good till Cancelled„, GTC) są aktywne, aż nie zostaną wykonane lub anulowane. Mogą jednak zostać odwołane z pewnych względów, stąd należy kontrolować ich stan. Obecnie w DEGIRO nie są dostępne zlecenia z terminem ważności (ważne do dnia).

Aktualnie dostępnych jest 6 typów zleceń, przy czym nie wszystkie one są dostępne na każdym instrumencie finansowym (informację o dostępnych dla danego waloru zleceniach można znaleźć po wybraniu go na platformie transakcyjnej).

Domyślnym zleceniem jest zlecenie limit, w którym podaje się cenę maksymalną (kupno) lub minimalną (sprzedaż) dla transakcji. Nie zostanie ono zrealizowane po cenie gorszej, od założonej. Inaczej jest w przypadku zlecenia najlepszego – rynkowego (market order). Zawiera ono transakcję po każdej cenie, byleby tylko ją zrealizować.

Zlecenia Stop Loss służą ograniczaniu straty lub obronie zysków. W przypadku, gdy cena osiągnie założony w tym zleceniu poziom, na giełdę zostanie wysłane zlecenie po każdej cenie, zamykające pozycję. Na ogół wyzwalaczem dla Stop Loss jest cena ostatniej transakcji zwartej na walorze. Nieco lepszym pomysłem może być zastosowanie zlecenia Stop Limit, które działa dokładnie tak samo, jak Stop Loss, ale wysyła na giełdę zlecenie limit z wybraną ceną. Dzięki temu transakcja nie zostanie wykonana po gorszej cenie.

W przypadku Xetry i giełdy we Frankfurcie można również zastosować Trailing Stop Order, czyli dynamiczny Stop Loss. Cena zlecenia porusza się samodzielnie, gdy wartość waloru zmienia się na Twoją korzyść – poziom Trailing Stop wzrasta więc wraz ze wzrostem ceny i pozostaje niezmieniony, gdy cena spada (odwrotnie dla pozycji krótkiej). Wydając to zlecenie, należy określić jego odległość od ceny w procentach lub kwotowo (np. 5% / 5 zł poniżej ceny).

Istnieje również możliwość wydawania zleceń zbiorczych dla wielu rachunków. Pakuje się wtedy kilka zleceń w jedno, dzięki czemu dodatkowemu obniżeniu ulegają opłaty (stałe koszty naliczane są raz).

W przyszłości pojawić się mają zlecenia limit hit (po założonej cenie minimalnej), bracket – zastawne (3 zlecenia: otwarcie pozycji, Stop Loss i Take Profit) oraz powtarzalne (automatycznie wysyłane co określony czas na giełdę po określonych warunkach).

Aplikacje mobilne

DEGIRO oferuje swym klientom nie tylko internetową platformę transakcyjną, ale też rozwiązania mobilne. Aplikacje na systemy iOS i Android pozwalają na handel gdziekolwiek jesteś.

Funkcjonalności

✓ Notowania w czasie rzeczywistym

✓ Handel na wszystkich dostępnych instrumentach

✓ Nadzór nad portfelem

✓ Przeglądanie rynków

✓ Lista ulubionych walorów

✓ Logowanie Touch i Face ID

Platforma DEGIRO jest nieustannie rozwijana. W listopadzie 2020 wprowadzono następujące nowości:

✓ Szeroka gama informacji o walorze: od danych firmy, przez finansowe, po opinie analityków;

✓ Sekcja z najważniejszymi informacjami z bilansu, rachunku zysków i strat czy przepływów pieniężnych;

✓ Dane o nadchodzących i przeszłych dywidendach;

✓ Informacje o nadchodzących WZA oraz publikacjach wyników okresowych;

✓ Jeszcze więcej informacji rynkowych i wideo.

DEGIRO z perspektywy polskiego inwestora

W tym punkcie zawarliśmy wyjaśnienia najczęstszych wątpliwości dot. Degiro z perspektywy polskich inwestorów.

Założenie i utrzymanie konta jest darmowe. W czasie rejestracji należy przelać co najmniej 1 grosz, by potwierdzić dane z dokumentu tożsamości.

Walutą bazową dla polskich rachunków jest euro. Podczas rejestracji można podać dodatkowy numer konta służący do wpłat w EUR, jednak wypłaty w tej walucie są niemożliwe. Przed wypłatą należy przewalutować wybraną kwotę euro na złotówki, które zostaną przesłane darmowym przelewem do polskiego banku.

Wypłaty dokonywane są jedynie na zdeklarowany przy rejestracji numer konta IBAN. Aby go zmienić, należy skontaktować się z obsługą.

Aktualnie DEGIRO nie oferuje Funduszu Pieniężnego prowadzonego w polskich złotych. Z tego względu środki polskich klientów są przechowywane w Funduszu prowadzonym w euro, a wpłaty zostają przewalutowane do EUR po cenie rynkowej, bez spreadu i dodatkowych opłat. Konwersja EUR/PLN i PLN/EUR jest darmowa, między innymi walutami obowiązują opłaty.

Wpłata może być dokonana na rachunek jedynie z konta podanego przy rejestracji. W czasie rejestracji można dokonać natychmiastowej wpłaty przez operatora SOFORT. Następne wpłaty mogą być dokonywane przez ręczny przelew z konta (międzynarodowy na odbiorcę Stichting DeGiro) lub przez operatora płatności natychmiastowej TRUSTLY (do 4300 PLN, opłata za transakcję 4 zł).

Transakcji można dokonywać jedynie w euro – dotyczy to również GPW. Konwersja dokonywana jest po kursie średnim bez dodatkowych opłat.

Za „połączenie” z GPW nie jest pobierana coroczna opłata (w przypadku innych giełd 2,5 euro).

DEGIRO nie wystawia deklaracji PIT-8C. Udostępnia raport, na podstawie którego można rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Do DEGIRO można przenieść swój obecny portfel inwestycyjny przez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie do firmy, która zajmie się resztą. Nie są zwracane koszty, jakie naliczy obecny broker. DEGIRO nalicza opłatę 10 EUR za każdą pozycję.

DEGIRO nie podlega nadzorowi ze strony polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), lecz jej holenderskiego odpowiednika. Jednocześnie środki do 20 000 euro są gwarantowane przez Holenderski Program Ochrony Inwestorów.

Squaber

Squaber.com jest marką należącą do Investio sp. z o.o. Aplikacja istnieje na rynku od 2014 roku.

Naszym celem jest wsparcie inwestorów w skutecznym inwestowanie na giełdach świata.

Kontakt

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub sugestie napisz do nas wiadomość w odpowiedzi na dowolnego maila wysłanego do Ciebie z serwisu.

Możesz również skontaktować się telefonicznie lub mailowo korzystając z tej strony.