Porównanie ofert domów maklerskich

Na tej stronie zawarliśmy porównanie głównych punktów ofert wybranych domów maklerskich.

Dane aktualizowane są cyklicznie. Ostatnia aktualizacja: 07.05.2024.

Inwestujesz w akcje?

Ze Squaberem Premium Alior Bankiem zrobisz to taniej! Także na IKE oraz IKZE!

Inwestuj w prawdziwe akcje z prowizją 0% w XTB!

250 euro ze Squaber Premium do wykorzystania na prowizje w Saxo Banku

Środki w Alior Bank oraz XTB objęte są systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych do kwoty 3000 EUR – 100% i do 22 000 EUR – 90% środków, w przypadku zdarzeń losowych.
Saxo Bank jest członkiem Duńskiego Funduszu Gwarancyjnego, depozyty klientów są gwarantowane przez Fundusz kwotą
do 100 000 EUR dla depozytów gotówkowych oraz do 22 000 dla papierów wartościowych.

Rynki i instrumenty

WyszczególnienieBossamBankPekaoPKO BPINGXTBAlior BankSaxo Bank 
GPW rynek główny
NewConnect
Liczba rynków zagranicznych104201901610 50
Akcje✔ 
Obligacje✔ 
ETF✔ 
Opcje✔ 
Kontrakty terminowe✔ 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem strat.

Bossa

M.in. NYSE, NASDAQ, LSE, Euronext Paris/Brussels/Amsterdam, SIX czy Xetra. Akcje i ETF ze wszystkich dostępnych rynków. Obligacje, opcje i kontakty tylko z GPW.

mBank 

Giełdy zagraniczne: LSE, Xetra, NYSE, NASDAQ. Akcje z dostępnych rynków, ETF z Xetry i LSE, reszta instrumentów tylko z GPW.

Pekao

M.in. LSE, NYSE, NASDAQ, OMX, Euronext, TSE czy SSX. Akcje, ETF i obligacje z dostępnych rynków. Reszta instrumentów z GPW, dostępne również euroobligacje polskie w EUR i USD.

PKO BP

M.in. Xetra, LSE, Euronext, NYSE, NASDAQ, OMX czy SIX. Akcje, ETF i Obligacje z dostępnych rynków. Reszta instrumentów z GPW

ING

Tylko GPW i notowane na nim instrumenty.

XTB

M.in. OMX, NYSE, Euronext czy SIX. Wybrane akcje i ETF z dostępnych rynków, najszerszy wybór z USA. Dostępne niemal wszystkie akcje z GPW.

Alior Bank

M.in. NASDAQ, NYSE, LSE, Xetra, Euronext czy Borsa Italiana.

Saxo Bank

Dostęp do ponad 23 500 akcji z rynków głównych i wschodzących na 50 giełdach z całego świata. W tym LSE, NYSE, NASDAQ, OMX, Euronext, TSE czy SSX.

Opłaty i prowizje

 

BossamBankPekaoPKO BPINGXTBAlior BankSaxo Bank
Prowadzenie kontabezpłatne lub płatne wyższe pakiety50 PLN / rok (lub bezpłatne do 26 r.ż.)60 PLN / rok60 PLN / rok (lub bezpłatne do 25 r.ż.)bezpłatne lub 25 PLN / mc (zmiana typu konta 25 PLN)bezpłatne lub do 10 EUR / mcbezpłatne lub do 214 PLN / mc (w zależności od rachunku)bezpłatne
Opłata za wypłatę brak powyżej 500 zł lub 1 zł poniżej 500 zł5 zł lub bezpłatnie do mBank1 zł lub bezpłatnie do Pekao3 zł lub bezpłatnie do PKObrakbrakbrakbrak
Akcje polskie0,38% (0,15% daytrading), min. 5 PLN0,39%, min. 5 PLNod 0,375% do 0,25%, min. 5,90 PLN (zależnie od obrotu).0,39%, min. 5 PLNZależnie od konta: 0,37%, min. 6 PLN lub od 0,30% do 0,17%, min. 6 PLN (zależnie od obrotu)

0 zł do obrotu miesięcznego 100 tys. EUR. Potem:

0,2%, min. 10 EUR

min. 3 PLN, zależnie od miesięcznego obrotu od 0,29% do 0,38%

ze Squaber Premium: 0,19%
min. 3 PLN

0.12% min. 10 PLN (rachunek Classic)
Akcje amerykańskie

od 0,29%, min. 5 PLN  / 1,25 USD (Promocja do 08.12.2023)

 

0,29%, min. 14 PLN / 4 USDOd 0,5%, min. 35 USD do 0,4% + 41 USDStawki promocyjne. 0,28%, min. od 38 PLN lub min. 10 USDxj.w.0,29%, min. 5 USD0,08% min. 1 USD (rachunek Classic)
Akcje niemieckieod 0,29%, min. 14 PLN / 4 EUR (Promocja do 08.12.2023)0,29%, min. 14 PLN / 4 EUROd 0,5%, min. 30 EUR do 0,4% + 33,6 EURj.w. lub min. 9 EURxj.w. 0,29%, min. 5 EUR0,08% min. 3 EUR (rachunek Classic)
ETF polskie0,25%, min. 5 PLN, BETA ETF TBSP 0,10%, min. 5 PLN (promocja do końca 2023)0,39%, min. 5 PLNod 0,37% do 2,5%, min. 5,90 PLN (zależnie od obrotu).Stawka promocyjna. 0,25%, min. 5 PLN0,37%, min. 6 PLNj.w.jak akcje polskie0.12% min. 10 PLN (rachunek Classic)
ETF zagranicznejak akcje zagraniczne dla danego rynku0,29%, min. 14 PLN / 4 EUR / 4 USD / 4 GBPW zależności od zlecenia i waluty, od 0,5%, min. 35 USD/30 EUR itd. do 0,4%, + 41 USD/33,6 EUR itd.jak akcje zagranicznexj.w.xjak akcje zagraniczne dla danego rynku
Obligacje polskie0,19%, min. 5 PLN0,19%, min. 5 PLN0,1%, min. 5,90 PLN0,2%, min. 5 PLN0,2%, min. 6 PLNx0,19%, min. 3 PLNx
Kontrakty terminowe polskieod 0,2 PLN (waluty)
do 9,90 PLN (indeksy, bez promocji)
9 PLN (indeksy), 0,38 PLN (waluty)
2,9 PLN (pozostałe)
od 7,90 do 9,90 PLN (indeksy)
2,90 PLN (akcje)
0,3 PLN (waluty)

Stawki promocyjne.

5 PLN (indeksy)
1,5 PLN (akcje)
0,5 PLN (waluty)

Zależnie od konta i od obrotu:
od 9 do 5 PLN (indeksy)
od 3 do 2 PLN (akcje)
od 0,5 do 0,3 PLN (waluty)
x

3 PLN (akcje), 0,5 PLN (waluty),

2 PLN (obligacje), od 7 do 9 PLN (indeksy, zależnie od obrotu)

ze Squaber Premium:
2 PLN (akcje)
6 PLN (indeksy)

 

x
Kontrakty terminowe zagranicznexxxxxxxw zależności od waluty kontraktu dla USD 3$ za kontrakt

 

Uszczegółowienie informacji o opłatach na pozostałych, oferowanych u brokerów instrumentach

Bossa

 • Opcje – 2% wartości premii, min. 1,5 PLN, max. 9,90 PLN

mBank 

 • Opcje – 2% wartości premii, min. 2 PLN, max. 9 PLN

Pekao

 • Polskie prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty inwestycyjne i produkty strukturyzowane – tak, jak akcje polskie
 • Zagraniczne warranty i certyfikaty inwestycyjne – tak, jak akcje zagraniczne
 • Zagraniczne akcje o wartości jednostkowej poniżej 0,5 USD – 0,015 USD od każdej akcji, min. 75 USD od zlecenia
 • Zagraniczne obligacje, bez euroobligacji – 0,29%, min. 60 USD/ 50 EUR/ 40 GBP itd.
 • Opcje – 2% wartości transakcji, min. 2, max. 9 PLN

PKO BP

 • Przy daytradingu powyżej 5 kontraktów: zwrot prowizji od transakcji odwrotnych pod określonymi warunkami.
 • Polskie opcje – 2% wart. zlecenia, min. 1,5 PLN, max. 8,5 PLN
 • Podane w tabeli stawki na zlecenia zagraniczne są promocyjne. Promocja trwa od 20 grudnia 2019 do odwołania.

ING

 • Instrumenty GPW inne, niż opcje i kontrakty terminowe – jak akcje: 0,3%, min. 3 PLN („konto elastyczne”) lub w zależności od obrotu od 0,19% do 0,14%, min. 3 PLN („konto aktywne”)
 • Opcje – 2,5% za opcję, min. 1,5 PLN, max. 12 PLN

XTB

XTB zdecydowało się wprowadzić ofertę „0% prowizji” na akcje  oraz ETF-y. Zerowa prowizja obowiązuje dla miesięcznego obrotu poniżej 100 tysięcy euro. W przypadku przekroczenia progu, prowizja od nadwyżkowych transakcji wyniesie 0,2%, min. 10 EUR.

Wszystkie przewalutowania wynikające z transakcji oraz zdarzeń korporacyjnych są objęte marżą w wysokości 0.5% kursu wymiany XTB (kurs +/- 0,5*mid).

Alior Bank

 • W kwietniu 2021 roku Squaber oraz Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczęło wzajemną współpracę dającą wiele korzyści naszym klientom. Jeśli posiadasz Squabera Premium możesz zyskać bardzo korzystną ofertę w BM Alior Banku, dzięki czemu prowizje będą pochłaniać jeszcze mniejszą część Twoich inwestycji, a zaoszczędzone środki będą mogły zaprocentować:
  Prowizja od obrotu wszystkimi instrumentami rynku kasowego oferowanymi przez BM Alior Banku jedynie 0,19%, min. 3 zł (zamiast standardowego 0,38%, min 3 zł na akcjach)!
 • w czerwcu 2023 roku współpraca Squaber.com z Alior Bankiem została rozszerzona o rynek kontraktów terminowych:
  6 zł od kontraktu terminowego futures na indeksy – zamiast standardowych 9 zł
  2 zł od kontraktu terminowego futures na akcje – zamiast standardowych 3 zł
 • Wykonanie opcji – 5 zł od opcji, prowizja od obrotu nimi: 2,0% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 2 zł od jednej opcji i nie więcej niż 13 zł od jednej opcji.
 • Poziom prowizji za akcje zależny od miesięcznego obrotu akcji, praw do akcji, praw poboru warrantów, certyfikatów inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych: od 0,38% przy obrocie do 300 tys. zł, do 0,29% przy obrocie powyżej 1 mln zł. Do weryfikacji stawki prowizji Biuro Maklerskie wybiera wyższą średnią miesięczną wartość obrotu z: poprzednich trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
 • Daytrading: Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji giełdowej w obrocie instrumentami finansowymi rynku kasowego z wyłączeniem obligacji – 0,2%. Prowizja od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji giełdowej na rynku kontraktów terminowych – 6 zł.

Rachunki IKE i IKZE

Uwaga! XTB oraz Saxo Bank nie oferują kont IKE / IKZE, dlatego nie został ujęty w tym zestawieniu!

WyszczególnienieBossamBankPekaoPKO BPINGAlior Bank
Akcje polskie
Akcje zagraniczne
ETF polskie
ETF zagraniczne
Obligacje GPW
Certyfikaty inwestycyjne
Fundusze TFI

Bossa

Otwarcie i prowadzenie rachunku darmowe, obowiązują standardowe opłaty od transakcji. Na rynkach zagranicznych prowizje na akcje i ETF: 0,29% wartości zlecenia (min. 19 PLN, 5 EUR, 5 USD, 5 GBP).

3 pierwsze przewalutowania na IKE i IKZE (łącznie 6) do końca 2023 roku bez dodatkowej prowizji.

mBank 

Otwarcie i prowadzenie rachunku darmowe, obowiązują standardowe opłaty od transakcji.

Pekao

IKE – tylko fundusze Pekao TFI i Esaliens TFI.

IKZE – tylko fundusze Pekao TFI.

Alior Bank

Obowiązują standardowe prowizje maklerskie – jak za konto maklerskie. Specjalne zniżki dla użytkowników Squabera Premium obowiązują również na IKE/IKZE! Można je także łączyć z normalnym kontem maklerskim – mając oba, możesz korzystać zniżek i tu, i tu!

IKE i IKZE dostępne również w oparciu o fundusze TFI Alior SFIO. Otwarcie konta możliwe od 200 zł. Pierwsza minimalna wpłata 400 zł, kolejne minimum 50 zł.

Klient wybiera wariant inwestycyjny (ostrożny, rozważny, aktywny i indywidualny), a skład portfela automatycznie dostosuje się do wieku inwestora – głównie w oparciu o maksymalny udział akcji.

PKO BP

Super IKE – instrumenty notowane na GPW (BEZ instrumentów pochodnych). Roczna opłata za prowadzenie: 60 PLN + 0,1% wart. nominalnej obligacji na rachunku. Prowizja od zleceń innych, niż na obligacje: 0,39%, min. 5 PLN. Prowizja od zleceń na obligacje: 0,2%, min. 5 PLN.

IKE-Obligacje – detaliczne obligacje skarbowe PKO BP na rynku pierwotnym (2, 3, 4, 10-letnie). Roczna opłata za prowadzenie IKE-Obligacje: od 0,16% w roku drugim do 0,10% wart. nominalnej obligacji w ósmym i latach kolejnych, max. 200 PLN. Zakup obligacji bezprowizyjny.

IKZE – tylko w ramach PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne.
Mało informacji. Minimalna wpłata 50 PLN. Pobierana opłata wysokości 50% kwoty wpłaty do osiągnięcia maksymalnej sumy 400 PLN w całym okresie obowiązywania umowy.

ING

IKE – jedynie fundusze, 28 typów, w tym obligacje, akcje czy mieszane.

IKZE – jedynie oprocentowanie kapitału 4% z kapitalizacją miesięczną. Brak opłat za założenie i prowadzenie. Od pierwszej wypłaty w ciągu roku od założenia jednorazowo pobierane jest 1% zgromadzonych środków, max. 300 zł.

Szczegóły oferty

Bossa

6 różnych pakietów. Podstawowy bezpłatny, reszta płatna lub darmowa w zależności od obrotu. Wyższe pakiety udostępniają dodatkowe narzędzia, nie rzutują natomiast na koszty transakcyjne. Wypłata środków: 1 zł za przelew.

Brak obwarowań co do minimalnej wpłaty.

mBank 

Półroczna opłata za prowadzenia konta z dostępem internetowym: 25 złotych. Dostępna oferta „studencka” – do 26 roku życia – gdzie jest to darmowe, obowiązują również inne opłaty i prowizje.

Wypłata środków: przelew darmowy w ramach mBanku, 5 zł w innych wypadkach.

Brak obwarowań co do minimalnej wpłaty.

Pekao

Otwarcie rachunku darmowe, roczna opłata za prowadzenie: 60 PLN. Wymiana walut: przy zakupie obcej – max. 0,3%, min. 30 PLN, przy zakupie PLN – max. 1%, min. 100 PLN. Wypłata środków na konto w Pekao za darmo, przelew złotowy do innego, krajowego – 1 PLN.

Brak obwarowań co do minimalnej wpłaty.

Alior Bank

Otwarcie rachunku darmowe. Podstawowe typy rachunków darmowe. Płatne typy rachunków inwestycyjnych, to Rachunek Plus (108 zł / mc) i Rachunek Max (214 zł / mc).

PKO BP

Otwarcie rachunku darmowe, roczna opłata za prowadzenie: 60 PLN (darmowa opcja studencka, do 25 r.ż.).

Zlecenia zagraniczne obsługuje KBC Securities. Złotówki blokowane są według aktualnego kursu średniego, z 5-procentową korektą, zaś w chwili wykonania zlecenia następuje faktyczna konwersja po kwotowaniu po kursie średnim Reutersa (midreuters) + około 2 grosze spreadu, zależnie od pary, zaś reszta złotówek jest zwalniana. Jeśli do zawarcia transakcji nie dojdzie, konwersja walutowa nie zostanie wykonana. Można również pokryć zlecenie bezpośrednio w danej walucie.

Wypłata złotówek na konto w PKO BP darmowa, do innego banku krajowego – 3 PLN. Wypłata innych walut zależnie od ogólnych opłat PKO BP.

Brak obwarowań co do minimalnej wpłaty.

Specjalna oferta dla członków SII: bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku (pod warunkiem ciągłości członkowstwa w SII). Prowizja od zleceń instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego): 0,29% minimalnie 5 PLN. Prowizja od zleceń kontraktów terminowych składanych za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego), naliczana od każdego kontraktu: 5 PLN za indeksy, 0,50 PLN za waluty.

ING

Otwarcie rachunku darmowe. Dwa typy kont: elastyczne (darmowe, bez opłaty miesięcznej) oraz aktywne (opłata miesięczna 10 zł). Nieco inne prowizje (podane powyżej) oraz dostęp do aplikacji Notowania 4 Max („zaawansowane analizy wykresów”).

Brak obwarowań co do minimalnej wpłaty.

XTB

Otwarcie rachunku darmowe. Jego prowadzenie w zależności od typu konta darmowe lub za stałą opłatą. Uwaga! Jeśli w ostatnich 365 dniach nie otwarto lub nie zamknięto pozycji na rachunku oraz brak jest depozytu na nim w ciągu ostatnich 90 dni, za prowadzenie konta darmowego pobierana jest opłata do 10 EUR. Brak minimalnego progu wpłaty i wypłaty.

Platformy transakcyjne

Kliknij obrazek, by powiększyć

Bossa

Fot. materiały Bossa

Bossa oferuje wersję przeglądarkową swojej platformy, a także mobilną – dla telefonów z Androidem i iOS. Dla klientów o odpowiednich profilach uostępniany jest skaner zmiennych fundamentalnych – bossaSkaner oraz narzędzie do analizy technicznej – Amibroker. Dostępne są również narzędzia do automatyzacji: bossaTraderPRO, dedykowana do szybkiego handlu, oraz autorski plugin do Amibrokera. Podstawową platformą jest zaś bossaNOL3 – proste narzędzie do przeglądu notowań i składania zleceń.

PKO BP

Platforma o nazwie Supermakler (zwane również ePromak Plus) dostępna jest w wersji przeglądarkowej oraz na tablety z systemami Android i iOS (nie jest dedykowana telefonom, potrzebuje większego ekranu). Platformy umożliwiają składanie zleceń jednym kliknięciem (z tzw. zleceniem BEST – z limitem o jeden krok lepszym od aktualnego limitu), podgląd wykresów na żywo, możliwość składania zleceń z ich poziomu oraz podsumowanie podstawowych statystyk portfela.

mBank

Fot. materiały mBank

Dostępna platforma internetowa (mInwestor) oraz mobilne (mDM) na systemy Android i iOS. Na telefonach aplikacja działa w oparciu o tabele z notowaniami, dając możliwość składania zleceń, oraz pełnoekranowe wykresy notowań. Możliwe jest logowanie odciskiem palca (dla urządzeń z Touch ID, a więc iPhone). mInwestor daje standardowe funkcjonalności, w tym pełne statystyki portfela, najnowsze wiadomości rynkowe oraz analizę techniczną na wykresach giełdowych.

Pekao

Fot. materiały Pekao

W 2019 roku uruchomiono nową platformę internetową o nazwie eTrader. Na urządzenia mobilne z Android i iOS dostępna jest natomiast aplikacja Pekao24Makler z podstawowymi funkcjonalnościami, jak składanie zleceń, polecenie przelewu czy podsumowanie portfela. eTrader zawiera narzędzia do analizy technicznej, powiadamia o komunikatach ESPI/EBI, analizach domu maklerskiego, a także daje dostęp do skanera walorów z 40 kryteriami wyszukiwania.

ING

Fot. materiały ING

Platforma internetowa to w istocie moduł do „Mojego ING” – internetowej aplikacji do zarządzania kontem bankowym w tym banku. Dostępna jest również aplikacja mobilna ING Makler Mobile dla urządzeń z Android i iOS. Aplikacje, poza składaniem zleceń, umożliwiają m.in. ustawienie ulubionych spółek, personalizację pulpitu, wykresy z notowaniami w czasie rzeczywistym i możliwą dokonanania analizy technicznej czy podsumowanie portfela i jego wyników.

XTB

Fot. materiały XTB

XTB oferuje platfomę xStation 5 do handlu. Jest ona wielokrotnie nagradzana i łatwa w obsłudze, zaprojektowana tak, aby sprostać umiejętnościom zarówno doświadczonym, jak i początkującym traderom. Dostępne są również wersje mobilne.

Alior Bank

Fot. materiały Alior Bank

Alior Bank oferuje aż 4 platformy w wersji na komputery oraz aplikację mobilną Alior Giełda. Wśród aplikacji komputerowych: Notowania 4 Pro oraz Notowania 5 Pro z szerokimi wachlarzami narzędzi analitycznych. Dostępy webowe oferują Notowania Online 3 oraz Pulpit Inwestora – to ostatnie wskazywane głównie ze względu na swoją intuicyjność i przejrzystość. Aplikacja mobilna dostępna na systemy Android oraz iOS.

Saxo Bank

Fot. materiały Saxo Bank

Saxo Bank oferuje 3 platformy: SaxoInvestor, SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO. SaxoInvestor stanowi najprostsze rozwiązanie zapewniające intuicyjny dostęp do akcji, funduszy inwestycyjnych i ETF, obligacji oraz portfeli zarządzanych. Zaawansowana, wielokrotnie nagradzana platforma SaxoTraderGO to szybka i niezawodna plaforma dostosowana do wielu typów urządzeń dająca dostęp do wszystkich produków i klas aktywow. SaxoTraderPRO to wpełni konfigurowalna, kompleksowa i profesjonalna platforma dla zaawansowanych inwestorów z możliwością pracy na kilku monitorach.

Squaber

Squaber.com jest marką należącą do Investio sp. z o.o. Aplikacja istnieje na rynku od 2014 roku.

Naszym celem jest wsparcie inwestorów w skutecznym inwestowanie na giełdach świata.

Kontakt

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub sugestie napisz do nas wiadomość w odpowiedzi na dowolnego maila wysłanego do Ciebie z serwisu.

Możesz również skontaktować się telefonicznie lub mailowo korzystając z tej strony.