Bezpłatny udział w konferencji dla Użytkowników Squabera Premium

Liczba miejsc na wydarzenie została zapełniona, stąd też zapisy zostały zamknięte. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kim jesteśmy?Investio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Wielickiej 16 w Gliwicach (kod pocztowy: 44-103), NIP 6751476261, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439216, posiadająca kapitał zakładowy 140 901,00 zł, zwana dalej „Investio” lub „My”.
Jak się z nami kontaktować? Możesz się z Nami skontaktować pod adresem: biuro@squaber.com. Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@squaber.com.
Dlaczego potrzebujemy twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzaniaPrzetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych w postaci Twojego wizerunku odbywa się w celu prowadzenia działań marketingowych Naszej działalności, na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”).
Czy przekazanie danych jest dobrowolne?Udzielenie przez ciebie zgody na wykorzystanie przez Nas Twojego wizerunku jako uczestnika wydarzenia organizowanego przez Nas w dniu 3 września 2022 r., a tym samym udostępnienie Nam w tym celu Twojego wizerunku, jest niezbędne do tego, aby wziąć udział we ww. wydarzeniu. Bez Twojej zgody niemożliwe byłoby dla Nas promowanie ww. wydarzenia za pomocą zdjęć z tego wydarzenia.
Komu możemy udostępnić twoje dane?Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowo-kadrowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), jednak będzie się to odbywało w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, zatwierdzone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, Twoje dane osobowe w przypadku takiej konieczności będą przekazywane na terytorium USA zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz poprosić Nas o wskazanie zabezpieczeń zastosowanych w celu ochrony Twoich danych przekazywanych poza EOG i o wykaz twoich praw w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółową informacją na temat Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę poza EOG w tym miejscu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914.

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cel, dla którego te dane zostały zebrane, aż do momentu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody w tym zakresie. W każdym czasie możesz odwołać udzielną zgodę na przetwarzanie danych osobowych informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.
Jakie są twoje uprawnienia?

Investio respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych Nam danych osobowych, a mianowicie:

·            prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·            prawo do sprostowania i usunięcia twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

·            prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,

·            prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

·            prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza RODO.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania twoich danych osobowychInvestio przykłada wielką wagę do ochrony Twojej prywatności. Dlatego zachęcamy do kontaktu z Nami w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

 

Squaber

Squaber.com jest marką należącą do Investio sp. z o.o. Aplikacja istnieje na rynku od 2014 roku.

Naszym celem jest wsparcie inwestorów w skutecznym inwestowanie na giełdach świata.

Kontakt

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub sugestie napisz do nas wiadomość w odpowiedzi na dowolnego maila wysłanego do Ciebie z serwisu.

Możesz również skontaktować się telefonicznie lub mailowo korzystając z tej strony.